Moderní technologie PIXEL je založena na zobrazovací technice, kdy rotující předmět vytváří světelnou stopu v prostoru.
Nejčastěji se používají Pixel poi (točící nástroj na řetězu v každé ruce). Nebo Pixel staff (tyč rotující kolem těla tanečníka).

Pixel poi vyvíjíme a používáme od roku 2006 jako jedni z prvních na světě.

V začátcích jsme spolupracovali s výzkumným ústavem ČVUT a inženýry v oblasti elektrotechniky.


V počátcích naše poi měli 5 pixelů a 256 barev a hmotnost 2kg.

Dnes je zobrazovací technologie 64 pixelů takže zvládá zobrazit i velmi podrobné obrázky a loga, hmotnost je 150g.
Tyto moduly dodáváme a zapůjčujeme skupinám po celém světě, ale především používáme nejvyšší řady této technologie.

Pixel poi programujeme s přesností na 0,01s se synchronizací na hudbu.

Jakto, že vidím nápisy?
Každá dioda může svítit v 16ti milionech barev, blikat nebo být zhasnutá, podle programu. Pokud je modul v pohybu a svítí, lidské oko ho nevidí zcela přesně. Díky této nedokonalosti vnímáme obraz s určitým zpožděním. Zobrazení tak můžeme přirovnat k LED obrazovce.

Pixel poi
Pixel poi je možné koupit v obchodě